MBO niveau 1

Zorghulp

Als zorghulp help je je cliënten onder andere met het runnen van hun huishouden. Denk aan boodschappen doen, schoonmaken of bedden opmaken. Maar ook het maken van een wandeling met de cliënten of het helpen van de verzorgende of verpleegkundige kan bij je taken horen.

Competenties

 • Geduld en inlevingsvermogen
 • Goed zelfstandig én samen kunnen werken
 • Lichamelijk fit zijn
 • Contactuele vaardigheden

Salaris indicatie

€ 1.465 – € 2.320

Scholen die deze opleiding aanbieden

MBO niveau 2

Helpende Zorg en Welzijn

In je werk als helpende heb je vaak te maken met mensen die door de achteruitgang van hun gezondheid niet meer alle (zorg)taken zelf kunnen uitvoeren. Het uitgangspunt bij al je werkzaamheden is dat jouw cliënten zoveel mogelijk taken zelf blijven uitvoeren. Jij stimuleert hen daarin. Als helpende doe je huishoudelijk werk en voer je verzorgende taken uit. Je helpt cliënten om zo zelfstandig mogelijk te functioneren, en probeert het leven van deze mensen zo leuk mogelijk te maken.

Competenties

 • Inlevingsvermogen Flexibel
 • Zorgzaam

Salaris indicatie

€ 1.465 – € 2.445

Scholen die deze opleiding aanbieden

Voedingsassistent

Als voedingsassistent werk je in een verpleeghuis, woonzorgcentrum of op de verpleegafdeling van een ziekenhuis om patiënten en bewoners van eten en drinken te voorzien. Je luistert naar de wensen van de bewoners en patiënten en houdt op speciale kaarten en vochtlijsten bij wat dieetpatiënten te eten en te drinken krijgen. Je helpt ze vervolgens met het maken van een keuze uit het menu. Als het tijd is voor de maaltijd breng je deze rond op je afdeling en help je zonodig ook bij het eten en drinken. Vanuit de bewoner of patiënt gezien, vervul je een beetje de rol van gastheer/gastvrouw.

Competenties

 • Goed samenwerkingsvermogen
 • Organisatietalent
 • Geduld

Salaris indicatie

€ 1.605 -€ 2.320

Scholen die deze opleiding aanbieden

MBO niveau 3

Verzorgende IG

Als verzorgende-IG ben je op vele manieren inzetbaar op het gebied van zorg, welzijn, wonen en huishouden. In je werk staat centraal dat je elke cliënt tijdens de verzorging ondersteunt op de vlakken waarop deze dat zelf niet kan. Je stelt samen met het hele zorgteam een zorgplan op en voert dat gezamenlijk uit. In het zorgplan staat bijvoorbeeld wat de doelstellingen van de cliënt zijn en welke zorg je moet verlenen als verzorgende-IG. Bijvoorbeeld: welke medicijnen heeft de cliënt nodig, wanneer help je de cliënt bij de persoonlijke verzorging en wat is vervolgens de dagbesteding van de cliënt? Het geven van persoonlijke zorg en aandacht aan cliënten is erg belangrijk en waardevol. Het is dus een beroep waar je veel waardering uit haalt!

Competenties

 • Inlevingsvermogen en begrip
 • Een sociale houding
 • Communicatieve vaardigheden
 • Zelfstandigheid
 • Doorzettingsvermogen en geduld

Salaris indicatie

€ 1.615 – € 2.750

Scholen die deze opleiding aanbieden

Zorgcoördinator

Als zorgcoördinator ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de (multidisciplinaire) zorg- en dienstverlening en actualiseert het (elektronisch) zorgleefplan. Daarnaast bevorder je het woonleefklimaat en draag je bij aan een zinvolle dagbesteding. Ook wordt er van je verwacht dat je de cliënten zodanig begeleidt en verzorgt dat zij in staat zijn om overeenkomstig hun eigen vermogens en wensen, zo optimaal mogelijk te functioneren. Tevens ben je aanspreekpunt voor de cliënten en de mantelzorgers.

Competenties

 • Empathisch vermogen
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit en initiatief

Salaris indicatie

€ 1.835 – € 2.715

Scholen die deze opleiding aanbieden

Woonzorgcoördinator

Als woonzorgcoördinator ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de (multidisciplinaire) zorg- en dienstverlening en actualiseert het (elektronisch) zorgleefplan. Daarnaast bevorder je het woonleefklimaat en draag je bij aan een zinvolle dagbesteding. Ook wordt er van je verwacht dat je de cliënten zodanig begeleidt en verzorgt dat zij in staat zijn om overeenkomstig hun eigen vermogens en wensen, zo optimaal mogelijk te functioneren. Tevens ben je aanspreekpunt voor de cliënten en de mantelzorgers.

Competenties

 • Empathisch vermogen
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit en initiatief

Salaris indicatie

€ 1.835 – € 2.715

Scholen die deze opleiding aanbieden

Woonzorgcoördinator

Als woonzorgcoördinator ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de (multidisciplinaire) zorg- en dienstverlening en actualiseert het (elektronisch) zorgleefplan. Daarnaast bevorder je het woonleefklimaat en draag je bij aan een zinvolle dagbesteding. Ook wordt er van je verwacht dat je de cliënten zodanig begeleidt en verzorgt dat zij in staat zijn om overeenkomstig hun eigen vermogens en wensen, zo optimaal mogelijk te functioneren. Tevens ben je aanspreekpunt voor de cliënten en de mantelzorgers.

Competenties

 • Empathisch vermogen
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit en initiatief

Salaris indicatie

€ 1.835 – € 2.715

Scholen die deze opleiding aanbieden

Vitaliteitsbegeleider

Als Vitaliteitsbegeleider ondersteun je mensen die om de een of andere reden niet meer volledig zelfstandig (thuis) kunnen wonen en functioneren. Tijdens deze nieuwe opleiding leer je om (beweeg)activiteiten toe te passen en ondersteuning en zorg te geven  binnen verschillende instellingen aan hele diverse cliënten.  Een Vitaliteitsbegeleider is een begeleider die cliënten net wat extra’s kan geven doordat hij/zij vooral  is opgeleid op het gebied van bewegen (vitaliteit), welzijn en zorg.

Competenties

 • Sportief
 • Motiverend
 • Betrokken en hulpvaardig
 • Respect en inlevingsvermogen
 • Zelfstandig maar kan wel goed in teamverband werken

Salaris indicatie
€ 1.615 – € 2.750

Scholen die deze opleiding aanbieden

MBO niveau 4

MBO verpleegkunde

Als MBO verpleegkundige werk je met mensen die vanwege ziekte of functiebeperkingen dagelijks zorg nodig hebben. Jij verleent de dagelijkse zorg aan deze mensen. Je begint altijd met het achterhalen van de ziektegeschiedenis van een patiënt, zodat je aan de hand van deze gegevens een verpleegkundige diagnose kunt stellen en zorg kunt verlenen volgens een verpleegplan. Tot je werkzaamheden behoren onder andere het toedienen van medicijnen, het geven van injecties of het aanleggen van een infuus. Je houdt je patiënten goed in de gaten en onderneemt actie als je merkt dat hun toestand verslechtert. Ook coördineer je de activiteiten rond het verpleegproces en breng je verslag uit aan andere zorgverleners. Je werkt dus samen en spreekt regelmatig met zorgverleners uit andere disciplines.

Competenties

 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Respect en inlevingsvermogen
 • Een portie geduld
 • Gevoel voor collegialiteit

Salaris indicatie

€ 1.790 – € 3.045

Scholen die deze opleiding aanbieden

HBO

HBO-V

Als verpleegkundige heb je een veelzijdige functie, bestaande uit verpleegtechnische en verzorgende werkzaamheden. Je legt infusen aan, verzorgt wonden en geeft injecties. Ook leer je patiënten hoe ze zelfstandig de effecten van hun ziekte kunnen terugdringen. Daarnaast zie je toe op een goede kwaliteit van zorg, voer je probleemverhelderende gesprekken en geef je voorlichting. Je stelt een verpleegkundige diagnose en een verpleeg/zorgplan op. Deze vormen de leidraad voor jouw werk. Je let op het totale functioneren van een patiënt, maakt een ondersteuningsplan of coacht collega’s hierbij. Je hebt de regie in handen. Je voert regelmatig overleg met collega’s en andere professionals, zoals fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en artsen.

Competenties

 • Goed met mensen kunnen omgaan
 • Handigheid, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Flexibiliteit en doorzettingsvermogen
 • Een collegiale instelling, overwicht en planmatig inzicht

Salaris indicatie

€ 1.790 – € 3.370

Scholen die deze opleiding aanbieden

Casemanager

De casemanager dementie organiseert de zorg voor dementerende cliënten en mantelzorgers. Een casemanager dementie wilt voorkomen dat mensen met geheugenproblemen te vroeg worden opgenomen en dat mantelzorgers overbelast raken. Als eerste inventariseer je de zorgvraag van je dementerende cliënt. Je kijkt naar wat de cliënt zelf kan, naar wat de mantelzorg doet en naar welke aanvullende zorg nodig is. Wanneer duidelijk is welke zorg je cliënt nodig heeft, ga je de zorg organiseren. Zelf bied je emotionele en praktische begeleiding en geef je advies. Hierbij staat voorop dat de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie en verantwoordelijkheid kan blijven nemen. Het beroep casemanager dementie is bijzonder doordat je op een professionele manier een vertrouwensrelatie aangaat met cliënten. Dit is nodig om cliëntgericht het zorgproces te kunnen coördineren.

Competenties

 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Stevig in je schoenen staan
 • Goede omgang met ouderen
 • Geduld
 • Zelfstandigheid

Scholen die deze opleiding aanbieden

Klantbemiddelaar

Als klantbemiddelaar zorg je er voor dat de diensten en producten van de organisatie optimaal ingezet worden in relatie tot de zorgvraag die cliënten hebben. Zo breng je samen met je collega’s de zorg in kaart die nodig is, ondersteun je bij het aanvragen van indicaties, informeer je over wachtlijsten en organiseer je desgewenst nazorg zoals huishoudelijke zorg, dagbesteding/dagbehandeling en wijkverpleging.

Competenties

 • Energiek
 • Gedreven
 • Klantgericht
 • Deskundig
 • Zelfstandig
 • Commercieel inzicht

Scholen die deze opleiding aanbieden

Verpleegkundig Specialist

Als verpleegkundig specialist (voorheen: nurse practitioner) ben je een verpleegkundige die bevoegd is om bepaalde medische taken uit te voeren. Dit doe je onder supervisie van een medisch specialist. Je werkt als het ware op het grensgebied van de verpleegkunde en de geneeskunde. Je bent daarbij gespecialiseerd in een bepaald gebied van de gezondheidszorg. Zo werk je bijvoorbeeld met patiënten die hartproblemen hebben of met patiënten met chronische aandoeningen, huidaandoeningen of brandwonden. In dit vak stel je diagnoses en behandel je zelfstandig patiënten. Je gaat, zoals dat wordt genoemd, een behandelrelatie met de patiënten aan. Meestal houd je zelf een spreekuur, schrijf je medicijnen voor of verricht je lichamelijk onderzoek. Je geeft informatie over een operatie en interpreteert laboratoriumtests. Ook bespreek je uitslagen met patiënten en geef je voorlichting. Je leert de patiënt zoveel mogelijk de regie te nemen over zijn zorg en ondersteunt daarin.

Competenties

 • Hoofd én handen erbij kunnen houden
 • Nauwkeurige werkwijze
 • Inlevingsvermogen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Pioniersgeest voor deze nog redelijke nieuwe functie

Salaris indicatie

€ 2.250 – € 5.065

Scholen die deze opleiding aanbieden

WO

Geneeskunde

Als specialist ouderengeneeskunde ben je arts van kwetsbare ouderen en chronisch zieken met complexe aandoeningen. Je werkt met patiënten die te maken hebben met meerdere aandoeningen tegelijk. Dit kunnen ook jongere patiënten zijn die revalideren of die een chronische ziekte hebben. Voor een goede behandeling en begeleiding van deze groep patiënten is specifieke kennis en ervaring nodig. Zo krijgen patiënten door de diversiteit aan aandoeningen vaak verschillende soorten medicatie. Een specialist ouderengeneeskunde moet goed weten wat voor ingrijpende gevolgen kunnen ontstaan als een patiënt verschillende soorten medicijnen door elkaar heen gebruikt. Je moet een echte regelaar en netwerker zijn. Als een patiënt moet worden doorverwezen, moet jij regelen hoe en waar naartoe. Je coördineert, informeert en neemt besluiten over de te volgen behandeling van de patiënt.

Competenties

 • Affiniteit met ouderen
 • Communicatieve vaardigheden
 • Multidisciplinair te kunnen samenwerken
 • Kritische, nieuwsgierige en leergierige houding
 • Doorzettingsvermogen

Salaris indicatie

€ 4.050 – € 6.160

Scholen die deze opleiding aanbieden