Cardia is een kleinschalige christelijke ouderenzorgorganisatie. Wij verlenen zorg en ondersteuning vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Zorg die past bij de levenswijze en levensverhaal van onze cliënten. Geloofwaardig en deskundig. Met liefde en aandacht. In een plezierige omgeving die bijdraagt aan het welbevinden. Ons streven is om daarbij de zelfredzaamheid zoveel mogelijk te stimuleren. Met hart voor elkaar.

Opleiding bij Cardia

De medewerkers van Cardia spelen een sleutelrol in het behalen van de doelstelling van de organisatie, namelijk het geven van kwalitatief goede en persoonsgerichte zorg aan onze cliënten.

Cardia benut de kwaliteiten van de medewerker door deze vooral te laten doen waar ze goed in zijn. Het faciliteren van en het ondersteunen bij verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft Cardia dan ook hoog in het vaandel staan!

Werken bij Cardia

Cardia is een ouderenzorgorganisatie in Den Haag en Rijswijk. Ons logo symboliseert een hart; het symbool van menselijke gevoelens, van liefde, warmte en geborgenheid. Dat is wat Cardia wil uitdragen. We doen dit met bezieling en plezier en zijn deskundig. Cardia is een relatief kleinschalige organisatie met korte lijnen. Daardoor voelen onze cliënten en medewerkers zich persoonlijk gekend. We hebben een vijftal locaties voor wonen, zorg- en welzijnsverpleging en bieden thuiszorg en services aan wijkbewoners.

Regelmatig hebben wij vacatures binnen onze organisatie op verschillende niveaus. Wij beschikken over een grote variatie aan werkplekken. Zo kun je aan de slag als zorg- of welzijnsmedewerker in een van onze locaties, maar ook binnen de wijkteams. Cardia heeft een 36-urige werkweek, maar het is ook mogelijk om parttime bij ons te werken, als vrijwilliger aan de slag te gaan of te werken op basis van een nul-urencontract of vakantiecontract.

Stage lopen bij Cardia

Cardia biedt de mogelijkheid om stage te lopen. Volg je een welzijn- of zorgopleiding op niveau 3 of 4 en zoek je een stageplek? Dan ben je bij ons van harte welkom. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar afdeling Opleidingen: Opleidingen@cardia.nl