Evita Zorg is een innovatieve thuiszorgorganisatie en is gevestigd in Den Haag. Het werkgebied van Evita is regio Haaglanden. Evita Zorg onderscheidt zich door haar manier van werken. Zo is Evita van mening dat thuiszorg veel efficiënter kan. Efficiënter, door één zorgverlener alle voorkomende zorg te laten bieden. Dit leidt tot kostenbesparing en de mogelijkheid om de zorg af te stemmen op de wensen van u als klant. Onze zorgverleners denken met u mee over invulling met de zorg. Zij werken daarbij klantgericht met als doel u te ondersteunen zelf zo lang mogelijk de regie over uw leven te laten voeren. Door onze zorgverleners zelfsturend te laten werken, inspireren wij hen.

Opleiding bij Evita Zorg

Evita vindt het belangrijk om in opleidingen en bijscholingen voor haar eigen zorgverleners, maar ook voor externen en zij-instromers te investeren. Doel is om het kennisniveau en de kwaliteit van dienstverlening op het gewenste niveau te krijgen én houden. Daarnaast vindt Evita het waardevol om mensen die nooit in de zorg hebben gewerkt te enthousiasmeren voor thuiszorg in het algemeen, maar vooral om hen te laten ervaren dat Evita een interessante werkgever is voor zorgverleners die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan!

Om de kwaliteit en aansluiting op de praktijk van opleidingen op het door Evita gewenste niveau te kunnen garanderen, is Evita de afgelopen jaren zelf opleidingen gaan organiseren. Voorzichtige conclusie is dat het vinden van goede mensen met de juiste instelling via deze weg het meest succesvol is. Daarnaast merken we dat er bij zorgverleners die niet aan Evita verbonden zijn ook behoefte is aan goede opleidingen, waarbij je praktijkervaring kunt opdoen. Het doet ons dan ook plezier om te kunnen melden dat Evita de deze activiteiten meer gaat formaliseren door de Evita Academie op te richten.

De Evita Academie biedt opleidingen en stages voor eigen zorgverleners in loondienst, ZZP-ers verbonden aan Evita, zorgverleners werkzaam bij andere zorginstellingen, zorgverleners die elders een MBO of HBO opleiding volgen en zij-instromers. Zij-instromers met de juiste attitude krijgen de mogelijkheid om in dienst te komen bij en opgeleid te worden door Evita op basis van een arbeidsleerovereenkomst met inkomen.

Werken bij Evita Zorg

Evita Zorg is een innovatieve thuiszorgorganisatie voor de regio Haaglanden. De zorgprofessionals van Evita Zorg verlenen dagelijks verzorging, verpleging, hulp in de huishouding, begeleiding en (palliatieve) nacht- of 24-uurszorg aan zorgvragers. Evita Zorg biedt zowel geïndiceerde (WMO/WLZ/ZVW) als particuliere zorg. De zorg van Evita Zorg is vraaggericht. Doel van de zorgverlening van Evita Zorg is haar klanten zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te laten leven in hun eigen vertrouwde omgeving.

Evita Zorg wil haar klanten zo ondersteunen dat zij zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen en gewend zijn. Een leven waarin ze de dingen kunnen doen die ze, gelet op hun mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vinden.

Stage lopen bij Evita Zorg

Evita vindt het belangrijk om stageplekken te verzorgen. Doel is zorgtalenten te enthousiasmeren voor thuiszorg in het algemeen, maar vooral om hen te laten ervaren dat Evita een interessante werkgever is voor zorgverleners die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan!

HBO-V Stage

Dit schooljaar zijn er acht derde- en vierdejaars HBO-V stagiaires van Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam gestart met hun stage bij Evita. Deze stagiaires krijgen een eigen groep klanten, waarvoor ze als zelfsturend team alle zorg gaan regelen en oppakken. Daarnaast zullen de stagiaires een belangrijke rol gaan spelen bij de implementatie van het elektronisch klantdossier (ECD).

MBO-V Stage

Op dit moment zijn er drie ZZP-ers bezig met de MBO-V opleiding, die ook stage lopen bij Evita. Voor goede ZZP-ers verbonden aan Evita willen we altijd kijken of er mogelijkheden zijn om een stageplek te bieden. Als er ruimte is, zien we dit vanuit Evita als een win-win situatie waarbij we ZZP-ers helpen zich te ontwikkelen en hen verbinden met onze organisatie.

Op zoek naar een stageplek?

Heb je interesse in een van deze opleidingen? Neem contact op met onze HR afdeling via 070 3141 605 of mail naar: opleidingen@evitazorg.nl.