Bij Saffier staat de cliënt centraal. We richten ons op wie iemand is en wat hij of zij nog kan en wil. Kwaliteit van leven en eigen regie zijn voor ons het uitgangspunt, niet leeftijd en beperking. Bij ons geldt: de cliënt doet zo lang mogelijk de dingen die hij kan, op zijn manier. Samen met de mensen om hem heen: familie, vrienden, buren. De zorgprofessionals van Saffier bieden daarbij een ondersteunende rol. Dat vraagt speciale zorgtalenten, die ook echt samen met de cliënt invulling aan het zorgplan kunnen geven.

Opleiding bij Saffier

Binnen Saffier zijn veel mogelijkheden om door te stromen naar een andere functie. Na iedere opleiding kun je doorstromen naar een hoger niveau en er zijn ook veel mogelijkheden om andere vervolgopleidingen te doen of cursussen te volgen. Het voordeel van meerdere locaties en werksoorten binnen één organisatie is dat er extra mogelijkheden zijn om je ervaring en kennis te verbreden. Al werkend en lerend kun je helpende (niveau 2), verzorgende (niveau 3), verpleegkundige (niveau 4) of sociaal pedagogisch werker (niveau 4) worden.

Werken bij Saffier

Saffier, voorheen Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende zorgorganisatie in Den Haag met locaties voor verschillende clientgroepen in Loosduinen, Escamp, Scheveningen en Haagse Hout.

Werken in de zorg is een serieuze zaak, maar als je kiest voor een baan bij Saffier dan kun je ervan verzekerd zijn dat werken ook het nodige plezier met zich meebrengt. Dat komt omdat het bij ons draait om de mens en wat hij of zij nodig heeft. Niet voor niets is ons motto: Ruimte voor jezelf! Dat betekent ruimte voor eigen wensen, voor wonen en werken in een sfeer die bij je past. Ruimte voor jezelf.

In onze woonzorgparken en verpleeg- en behandelcentra gaat het om het leven en wonen van de bewoners, gaat het om lekker eten en aandacht voor elkaar. Medewerkers voelen zich daar goed bij en hebben gelijktijdig alle kansen om te groeien in hun baan en desgewenst ook verder opgeleid te worden en door te stromen.

Stage lopen bij Saffier

Bij Saffier ga je stage lopen met 10 collega-stagiaires tegelijk. Dit is een unieke situatie. Samen draag je de verantwoordelijkheid voor de planning, uitvoering en evaluatie van de zorg. Nieuwe stagiaires worden door jou en je collega’s ingewerkt. Bovendien is het gezellig om met veel mensen van dezelfde leeftijd stage te lopen! Saffier heeft een aantal leerwerkplaatsen die elk bestaan uit 8 cliënten. Zij verblijven op kamers waaraan door jou en een groep medeleerlingen van de opleidingen Verzorgende, Verpleegkundige en Sociaal Pedagogisch Werk volledige zorg wordt verleend. Dit gebeurt onder voortdurende supervisie van werkbegeleiders (gediplomeerden).

Je gaat zowel leren als zelfstandig werken op de leerwerkplaats. Het unieke hieraan is dat je met meerdere stagiaires op één afdeling werkt, waardoor je kunt samenwerken met je mede-stagiaires en van elkaar kunt leren. Je wordt in teamverband coachend begeleid. Dat wil zeggen: een ervaren collega begeleidt jou bij het aanleren van professioneel gedrag tijdens de zorgverlening.