Stichting Eykenburg staat bewoners van Den Haag bij om met de zorg die zij nodig hebben, ouder te kunnen worden. We bieden daarvoor een optimaal pakket aan diensten. Wij bieden een uitgebreide dienstenpakket aan zorg, welzijn en veiligheid. Zo kunnen cliënten bij ons terecht voor o.a.: Thuiszorg, Verpleeghuiszorg, Palliatieve zorg, Verzorgingshuiszorg, Huishoudelijke verzorging, Levensbestendige appartementen in de sociale huursector, Volledig Pakket Thuis, Alarmering en Diagnostisch Centrum voor geheugenproblematiek.

Opleiding bij Stichting Eykenburg

Stichting Eykenburg staat voor de best mogelijke zorg- en dienstverlening aan haar cliënten en probeert de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening constant te verbeteren. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat onze medewerkers in staat worden gesteld om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. We besteden veel tijd en energie aan diverse vormen van deskundigheidsbevordering zoals opleidingen, trainingen, voorlichting, scholing en e-learning.

Werken bij Stichting Eykenburg

Werken bij Eykenburg is werken in een gastvrije omgeving, werken áán een gastvrije omgeving. Werken voor mensen, werken mét mensen – met zo’n 450 collega’s en 100 vrijwilligers onze bewoners een gastvrij thuis bieden en de bezoekers gastvrij van dienst zijn.

Bij ons werken mensen in de zorgsector – als huishoudelijke hulp, helpende, verzorgende of verpleegkundige. Maar we hebben ook werk in de dienstverlening, als restaurantmedewerker, kok of receptionist. En we hebben mensen die op kantoor werken. Waar nodig geven we ze trainingen. Of ze kunnen een opleiding volgen om hun werk nog beter te kunnen doen of om door te groeien.

Stage lopen bij Stichting Eykenburg

We bieden stageplaatsen aan op onze verpleegafdelingen op de locaties Het Zamen en Huize Eykenburg. Tevens zijn er stagemogelijkheden in de Thuiszorg (Extramurale Zorg en Extramurale Huishouding), de Horeca voorzieningen (Restaurant en Keuken) en bij de Technische dienst. Ook HBO-stages, maatschappijke stages en praktijkstages behoren bij ons tot de mogelijkheden. Wij willen stagiaires alle mogelijkheden bieden om zo veel mogelijk in de praktijk te leren en te doen om hen voor te bereiden voor de zorg van vandaag en morgen.